Velkommen til advokat Arvid Semb Rønningen

Mange er usikre på hva de har krav på etter en ulykke, yrkesskade, feilbehandling i helsesektoren, oppsigelse, arbeidstvist etc. Andre er usikre på om oppgjøret de er tilbudt eller har fått er riktig. Gjennom mange års erfaring som representant for skadelidte/forsikrede etc., har jeg opparbeidet meg spesialkompetanse i forhandlinger innen erstatnings- og forsikringsrett, med yrkes- og pasientskader, eller ulykkesskader og skader generelt.

Alternativet til frie forhandlinger er rettssaker; disse er mye mer kostnadskrevende og hvor tapende part regelmessig må bære motpartenes prosesskostnader i tillegg til sine egne hvis han ikke får medhold. Statistikken viser at selskapene ofte får medhold etter en rettssak og du risikerer å sitte igjen med regningen.

Erstatningsreglene er dessuten kun én side av saken. Disse må som regel ses i sammenheng med trygderegler og andre private – eller offentlige forsikringer, for å gi et riktig bilde. Erfaringer viser at svært mange har forsikringsordninger som ikke meldes tidsnok eller også at det er feil begått av NAV.